สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีร่วมกิจกรรมโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ (ถนนภูมิเวท)

 

                 วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562  เวลา 11.00 น. : นางกัญจนาภรณ์  ไซกัล แรงงานจังหวัดนนทบุรี เผยว่าข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี ร่วมกิจกรรมโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ (ถนนภูมิเวท) ภายใต้โครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ทั้งนี้มีกำหนดกิจกรรมการพัฒนาที่สำคัญ ณ ถนนเฉลิมพระเกียรติ (ถนนภูมิเวท) อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง โดยมีนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และมีหัวหน้าส่วนราชการ  หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  นายอำเภอปากเกร็ด  ข้าราชการฝ่ายต่างๆ  จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.  ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  และประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้