แรงงานจังหวัดนนทบุรี พร้อมข้าราชการสำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

 

              วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562  เวลา 14.00 น.  ณ อุทยานมกุฎรมยสราญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี : นางกัญจนาภรณ์  ไซกัล แรงงานจังหวัดนนทบุรี พร้อมข้าราชการสำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประกอบด้วย การร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง และการพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดและเก็บขยะโดยรอบสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมีนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  เป็นประธานในพิธีเปิด และมีหัวหน้าสำนักงานจังหวัดนนทบุรี  ท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี  หัวหน้าส่วนราชการ  นายอำเภอเมืองนนทบุรี  นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี  ข้าราชการฝ่ายต่างๆ  กำนันผู้ใหญ่บ้าน  จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.  ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  นักเรียน  และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้