แรงงานจังหวัดนนทบุรี และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562

 

          วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562  เวลา 19.00 น.  ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นางกัญจนาภรณ์  ไซกัล แรงงานจังหวัดนนทบุรี พร้อมข้าราชการสำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียน ถวายพระพรชัยมงคล และร่วมใจขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยมีนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  เป็นประธานในพิธีเปิด และมีหัวหน้าสำนักงานจังหวัดนนทบุรี  ท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี  หัวหน้าส่วนราชการ  ข้าราชการฝ่ายต่างๆ  กำนันผู้ใหญ่บ้าน ลูกจ้างส่วนราชการ ภาคเอกชน  และประชาชนเข้าร่วมพิธี