สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562

 

                   วันที่ 12 สิงหาคม 2562  เวลา 07.50 น.  ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 เทศบาลนครนนทบุรี : นางสาวพรวิไล  ผ่องศรี  นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนางพิศมัย  เอี่ยมวัฒนานันท์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน ได้รับมอบหมายจากแรงงานจังหวัดนนทบุรี ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยมีนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  เป็นประธานในพิธี และมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายกเหล่ากาชาด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนนทบุรี  และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีด้วย