สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีร่วมประชุมแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ

 

    วันที่ 13  สิงหาคม 2562  เวลา 10.30 น.  ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นางประภาพร  อัมรินทร์นุเคราะห์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ได้รับมอบหมายจากแรงงานจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการหารายได้ของลูกหนี้นอกระบบ ประจำจังหวัดนนทบุรี โดยมีนายอดิเทพ  กมลเวชช์ ปลัดจังหวัด เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้