แรงงานจังหวัดนนทบุรี ร่วมมอบของเยี่ยมผู้ป่วยประกันสังคม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

 

    วันอังคารที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ โรงพยาบาลกรุงไทย ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี : นางกัญจนาภรณ์  ไซกัล แรงงานจังหวัดนนทบุรี ร่วมมอบของเยี่ยมผู้ป่วยประกันสังคม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ที่จัดขึ้นโดยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี โดยมีนางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นหัวหน้าคณะเยี่ยมผู้ป่วย ทั้งนี้ทางโรงพยาบาลมีจำนวนผู้ป่วยประกันสังคมประเภทผู้ป่วยใน จำนวนประมาณ ๓๕-๔๐ คน