แรงงานจังหวัดนนทบุรี ร่วมพิธีเปิดงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการร้านอาหารในจังหวัดนนทบุรี

 

               วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ณ เรือนลดา ท่องเที่ยววิถีไทย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี : นางกัญจนาภรณ์  ไซกัล แรงงานจังหวัดนนทบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี ร่วมพิธีเปิดงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการร้านอาหารในจังหวัดนนทบุรี โดยมีนายอำพล  อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้มีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีเปิดงานกันอย่างคับคั่ง