แรงงานจังหวัดนนทบุรี ร่วมพิธีเปิดงานโครงการภูมิปัญญา OTOP นนทบุรี สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ก้าวนำสู่อาเซียน

 

      วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 14.30 น. ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาเวสต์เกต อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี : นางกัญจนาภรณ์  ไซกัล แรงงานจังหวัดนนทบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี ร่วมพิธีเปิดงานโครงการภูมิปัญญา OTOP นนทบุรี สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ก้าวนำสู่อาเซียน ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี โดยมีนางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้มีส่วนราชการอื่น ๆ เข้าร่วมพิธีเปิดงานจำนวนมาก