สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีจัดประชุมอาสาสมัครแรงงานจังหวัดนนทบุรีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 7/2562

 

                  วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. นางกัญจนาภรณ์  ไซกัล แรงงานจังหวัดนนทบุรี เผยว่าสำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีจัดประชุมอาสาสมัครแรงงานจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 7/2562 โดยมี จัดหางานจังหวัดนนทบุรี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี เจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงาน แกนนำอาสาสมัครแรงงานจังหวัดนนทบุรี และอาสาสมัครแรงงาน เข้าร่วมประชุม ซึ่งการประชุมดังกล่าวเป็นการให้แต่ละหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานได้แนะนำ พร้อมให้คำปรึกษาอาสาสมัครแรงงานรับทราบงานต่างๆ นอกจากนี้ยังมีการประชุมนัดหมายกิจกรรมนอกสถานที่ของอาสาสมัครแรงงานที่จะจัดขึ้นในเดือนกันยายนนี้