แรงงานจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพิธีเปิดโครงการ " 101 อาชีพ" เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

 

              วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี  ตำบลบางม่วง  อำเภอบางใหญ่  จังหวัดนนทบุรี : นางกัญจนาภรณ์  ไซกัล แรงงานจังหวัดนนทบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพิธีเปิดโครงการ  " 101 อาชีพ" เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งจัดโดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมีนายภานุ เเย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  เป็นประธานในพิธี ต่อมาเวลา 11.00 น. แรงงานจังหวัดนนทบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกิจกรรมต่อเนื่อง ทำความสะอาดบริเวณวัดพิกุลเงิน ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี และตรวจสภาพรถยนต์ รถจักรยานยนต์พร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องฟรี นอกจากนี้ยังร่วมออกพื้นที่กับผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนนทบรี ตรวจเยี่ยมการตัดผมให้นักเรียน ณ โรงเรียนวัดอินทร์