สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

 

                      วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 16.00 น. ณ วัดบัวขวัญ พระอารามหลวง ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี : นางสาวพรวิไล  ผ่องศรี นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากแรงงานจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่จัดขึ้นโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี โดยมีมีนายอำพล  อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ซึ่งพิธีดังกล่าวมีหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดนนทบุรี และประชาชนเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก