แรงงานจังหวัดนนทบุรี ร่วมกิจกรรม "ขยะมีค่า ถ้ารู้แยก"

 

              วันอังคารที่ 10 กันยายน  2562  เวลา 13.00 น.  ณ  บริเวณลานข้างศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นางกัญจนาภรณ์  ไซกัล  แรงงานจังหวัดนนทบุรี พร้อมข้าราช และเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีร่วมกิจกรรม "ขยะมีค่า ถ้ารู้แยก"   ที่จัดขึ้นโดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี โดยมีนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกิจกรรม ในการนี้สถาบัน TIPMSE และ Thaibev Recycle (TBR) ได้นำโปรแกรมแอปพลิแคชั่น "ok recycle" มาใช้กับการรับซื้อ – ขายขยะในครั้งนี้ โดยโปรแกรมดังกล่าวเกิดจากการที่ผู้ซึ่งเข้ามาแนะนำการคัดแยกขยะให้กับ จ.นนทบุรี ต้องการที่จะพัฒนาให้มีการจัดเก็บข้อมูลการซื้อขาย ที่เคยอยู่ในรูปแบบกระดาษให้เข้ามาอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อสะดวกในการค้นหาและรวบรวมข้อมูลนำไปใช้ในขั้นต่อไป