สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบรีเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ “ทิศทางเศรษฐกิจไทยกับการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดนนทบุรี”

 

             วันพุธที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง Richmond Ballroom 2 ชั้น 4 โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี : นางประภาพร  อัมรินทร์นุเคราะห์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ได้รับมอบหมายจากแรงงานจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ ทิศทางเศรษฐกิจไทยกับการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดนนทบุรี โดยมีนางสุภัทร โรจน์บวรวิทยา เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนา ทั้งนี้มีการบรรยายในหัวข้อเศรษฐกิจไทยกับความท้าทายในอนาคต รวมถึงอนาคตเศรษฐกิจไทยในยุคนวัตกรรม และมีการเสวนาแชร์ประสบการณ์จากนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในกิจกรรมครั้งนี้