แรงงานจังหวัดนนทบุรี นำทีมเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี และอาสาสมัครแรงงานอำเภอไทรน้อย ออกพื้นที่ร่วมกับจังหวัดในโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปี พ.ศ. 2562

 

                   วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ณ บริเวณวัดยอดพระพิมล หมู่ที่ 6 ตำบาลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี : นางกัญจนาภรณ์  ไซกัล แรงงานจังหวัดนนทบุรี เผยว่าได้นำทีมเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี และอาสาสมัครแรงงานอำเภอไทรน้อย ออกพื้นที่ร่วมกับจังหวัดในโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 6/2562 โดยมีนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้มีการให้บริการของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนนทบุรี รวมถึงหน่วยงานอื่นๆที่เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ซึ่งสำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี มีการให้บริการประชาชนที่เป็นแรงงานนอกระบบเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในสิทธิประโยชน์แก่แรงงานนอกระบบ รวมถึงเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆกับทางจังหวัดในการลงพื้นที่ครั้งนี้