สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีจัดประชุมอาสาสมัครแรงงานจังหวัดนนทบุรีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ประชุมสัญจร)

 

                นางกัญจนาภรณ์  ไซกัล แรงงานจังหวัดนนทบุรี เผยว่าเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2562 สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีจัดประชุมอาสาสมัครแรงงานจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 8/2562 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครแรงงาน รับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานในพื้นที่ และสรุปผลการปฏิบัติงานด้านแรงงานของอาสาสมัครแรงงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งครั้งนี้เป็นการประชุมสัญจร มีกิจกรรมพิเศษเป็นการเพิ่มศักยภาพด้านภาษาอังกฤษให้แก่อาสาสมัครแรงงาน โดยมีทีมอาสาสมัครจากกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) และทีมงานกระทรวงแรงงาน ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้แก่อาสาสมัครแรงงานจังหวัดนนทบุรี  ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดเสาธงทอง ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ในการนี้มีประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี พี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงานจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนนทบุรี อาสาสมัครแรงงานจังหวัดนนทบุรี และเครือข่าย เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 100 คน