สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีร่วมประชุมประสานความร่วมมือภาคีเครือข่ายในรูปแบบสหวิชาชีพการดำเนินงานคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมแก่ผู้ต้องหาคดียาเสพติดของศาลจังหวัดนนทบุรี

 

                วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ศาลจังหวัดนนทบุรี : นางสาวกัญญาภัค  พรหมบางญวน นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ ได้รับมอบหมายจากแรงงานจังหวัดนนทบุรี ร่วมประชุมประสานความร่วมมือภาคีเครือข่ายในรูปแบบสหวิชาชีพการดำเนินงานคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมแก่ผู้ต้องหาคดียาเสพติดของศาลจังหวัดนนทบุรี เพื่อร่วมพัฒนาระบบการให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมแก่ผู้ต้องหาคดียาเสพติดและคดีความรุนแรงในครอบครัวในระบบศาล