แรงงานจังหวัดนนทบุรี ร่วมพิธีเปิดงานส่งเสริมการขาย “THE BEST OF NONTHABURI 2019”

 

                   วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 17.00 น. ณ ห้อง Alive Park Hall ศูนย์การค้าฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต : นางกัญจนาภรณ์  ไซกัล  แรงงานจังหวัดนนทบุรี ร่วมพิธีเปิดงานส่งเสริมการขาย “THE BEST OF NONTHABURI 2019”  โดยมีนายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ทั้งนี้จังหวัดนนทบุรีได้ ดำเนินการจัดงานส่งเสริมการขาย “THE BEST OF NONTHABURI 2019” ตามโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก ในระหว่างวันที่ 19 – 23 กันยายน 2562 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ นำเสนอสินค้าและบริการที่เป็นอัตลักษณ์และมีคุณภาพของจังหวัดนนทบุรี