แรงงานจังหวัดร่วมงานรัฐพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

                       วันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี : นางกัญจนาภรณ์ ไซกัล แรงงานจังหวัดนนทบุรี และข้าราชการสำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี ร่วมงานรัฐพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2562 โดยมีนายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธี รวมถึงเป็นตัวแทนจังหวัดนนทบุรีวางพวงมาลาถวายราชสักการะในครั้งนี้