สรุปสถานการณ์อุทกภัย จังหวัดนนทบุรี

สภาพน้ำท่วมในพื้นที่ ประจำวันที่ 15 พฤศจิกายน 2553
 


     ปัจจุบันปริมาณน้ำเหนือ ตั้งแต่จังหวัดนครสวรรค์ จนถึงเขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้ปริมาณ น้ำที่ไหลผ่านจังหวัดนนทบุรี โดยวัดที่สถานีวัดน้ำ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีปริมาณน้ำลดลงตามไปด้วย โดยระดับน้ำ สูงสุดที่ ปตร.คลองบางตลาด อำเภอปากเกร็ด ประจำวันที่ 14 พ.ย.53 วัดได้ +1.93 ม.รทก. เวลา 14.00 น. และขณะนี้ได้ผ่านช่วงน้ำ ทะเลหนุนสูงไปแล้ว กรมชลประทานจะเร่งระบายน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่ต่างๆ ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาและระบายออกสู่ทะเลให้เร็วที่สุด ซึ่งคาดว่าพื้นที่ส่วนใหญ่จะเข้าสู่ภาวะปกติในปลายเดือนนี้

     สำหรับระดับน้ำตามประตูระบายน้ำต่างๆที่สำคัญ ซึ่งควบคุมพื้นที่ชลประทานฝั่งตะวันตกของจังหวัด ระดับน้ำมีแนวโน้มลดลง และทางโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาในพื้นที่ได้ทำการพร่องน้ำโดยเร่งสูบน้ำลงสู่แม่น้ำท่าจีนอย่างต่อเนื่อง

สรุปความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2553 จังหวัดนนทบุรี จนถึงปัจจุบัน

 

1.อำเภอปากเกร็ด
มีจำนวนหมู่บ้าน 85 หมู่บ้าน มีผู้เสียชีวิต 2 คน พื้นที่การเกษตรเสียหาย 5,683 ไร่

 

2.อำเภอเมืองนนทบุรี
มีจำนวนหมู่บ้าน 77 หมู่บ้าน มีผู้เสียชีวิต 2 คน พื้นที่การเกษตรเสียหาย 1,494 ไร่

 

3.อำเภอบางกรวย
มีจำนวนหมู่บ้าน 60 หมู่บ้าน มี พื้นที่การเกษตรเสียหาย 935 ไร่

 

4.อำเภอบางใหญ่
มีจำนวนหมู่บ้าน 69 หมู่บ้าน มีผู้เสียชีวิต 1 คน มีพื้นที่การเกษตรเสียหาย 1,087 ไร่

 

5.อำเภอบางบัวทอง
มีจำนวนหมู่บ้าน 81 หมู่บ้าน มีผู้เสียชีวิต 1 คน มีพื้นที่การเกษตรเสียหาย 3,850 ไร่

 

6.อำเภอไทรน้อย
มีจำนวนหมู่บ้าน 68 หมู่บ้าน มีผู้เสียชีวิต 1 คน มีพื้นที่การเกษตรเสียหาย 2,200 ไร่

 

 

รวมผู้เสียชีวิต 7 คน พื้นที่การเกษตรเสียหาย 15,249 ไร่

 

สำหรับการให้ความช่วยเหลือขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาดำเนินการ
ของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี