จังหวัดนนทบุรี ขอเชิญเฝ้าฯ รับเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

 
                   จังหวัดนนทบุรี ขอเชิญพสกนิกรชาวนนทบุรี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับเสด็จ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนิน ไปถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ คณะสงฆ์จีนนิกายรังสรรค์ ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ในวันเสาร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓  เวลา ๑๗.๓๐ น.