ข่าวเด่น

ขอเชิญชวนเข้าร่วมในการตอบแบบสอบถาม ในเรื่องของการสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยผ่าน Application Google forms

 

           ขอเชิญชวนเข้าร่วมในการตอบแบบสอบถาม ในเรื่องของการสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยผ่าน Application Google forms ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562

ภาพข่าว: 

ประชาสัมพันธ์การยื่นขอเงินประกันการเดินทางกลับ (ค่าตั๋วเครื่องบิน) และเงินประกันการทำงานครบสัญญาจ้าง (แทจิกึม) จากบริษัทซัมซุงประกันภับ จำกัด

 

              ประชาสัมพันธ์การยื่นขอเงินประกันการเดินทางกลับ (ค่าตั๋วเครื่องบิน) และเงินประกันการทำงานครบสัญญาจ้าง (แทจิกึม) จากบริษัทซัมซุงประกันภับ จำกัด โดยไม่ต้องใช้หนังสือมอบอำนาจ ซึ่งใช้รายการเอกสาร ดังนี้

เผยแพร่คลิปวีดิทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทย

                   เผยแพร่คลิปวีดิทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทย โดยสามารถดาวน์โหลดคลิปวีดิทัศน์ฯผ่าน QR Code

ภาพข่าว: 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑

 

คลิกที่ภาพหนังสือเลขที่ นบ ๐๐๒๗/๐๐๒

ภาพข่าว: 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑

 

คลิกที่ภาพหนังสือเลขที่ นบ ๐๐๒๗/๒๓๔๘

ภาพข่าว: 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑

 

 

คลิกที่ภาพหนังสือเลขที่ นบ ๐๐๒๗/๒๑๒๘

 

 

 

ภาพข่าว: 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๑

 

 

คลิกที่ภาพหนังสือเลขที่ นบ ๐๐๒๗/๑๕๐๗

ภาพข่าว: 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑

 

ภาพข่าว: 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑

 

 

 

ภาพข่าว: 
Syndicate content