ข่าวเด่น

รายงานสถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดนนทบุรี ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๑ (มกราคม - มีนาคม)

 

 

คลิกที่ภาพหน้าปกเพื่ออ่านข้อมูล

ภาพข่าว: 

ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ ๗)

 

ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ ๗)

ภาพข่าว: 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑

 

คลิกที่ภาพหนังสือเลขที่ นบ ๐๐๒๗/๕๙๔

ภาพข่าว: 

กระทรวงแรงงาน ได้พัฒนาระบบ Mobile Application บริการประชาชน ภายใต้ชื่อ “Smart Labour ๓”

 

                 

ภาพข่าว: 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๑

 

คลิกที่ภาพหนังสือเลขที่ นบ ๐๐๒๗/๑๖๒

ภาพข่าว: 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๑

 

คลิกที่ภาพหนังสือเลขที่ นบ ๐๐๒๗/๑๖๒

ภาพข่าว: 
Syndicate content