Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนนทบุรี

การประชุม อสร.จังหวัดนนทบุรี ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘

pll_content_description

 

                  สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีจัดประชุมอาสาสมัครแรงงานจังหวัดนนทบุรีประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ เมื่อวันพุธที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ โดยมีนางณัฐชนน  ชัยถาวรพงษ์ นักวิชาการแรงงานชำนายการ เป็นประธานในการประชุม และมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนนทบุรี เจ้าหน้าที่สำนักงาานแรงงานจังหวัดนนทบุรี และอาสาสมัครแรงงานจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมประชุมและหารือในเดือนนี้

  

    

     

TOP