Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนนทบุรี

การเพิ่มช่องทางการขอรับและนำส่งข้อมูลชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านเข้าใช้เว็บไซต์การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่านระบบออนไลน์

pll_content_description

การเพิ่มช่องทางการขอรับและนำส่งข้อมูลชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านเข้าใช้เว็บไซต์การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่านระบบออนไลน์ สำหรับการเข้าใช้งานระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และระบบเครือข่ายระบบสารสนเทศเว็บไซต์ปารรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ที่ www.publicconsultation.opm.go.th เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความรวดเร็วให้กับหน่วยงานของรัฐในการประกาศเผยแพร่ข้อมูลโครงการของรัฐและ/หรือข้อมูลเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามที่ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ กำหนด

ไฟล์แนบ:

pll_file_nameระบบการขอข้อมูล

ขนาด : 351.38 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 13 ก.ย. 2564
TOP