Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนนทบุรี

คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 1698/2565

pll_content_description

📣 จังหวัดนนทบุรี มีคำสั่งที่ 1698/2565 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 74) เพื่อผ่อนคลายมาตรการและเตรียมความพร้อมเปลี่ยนผ่านสู่โรคติดต่อทั่วไป มีผลตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

ไฟล์แนบ:

pll_file_nameปิดสถานที่ ฉบับที่ 74 ลงนามแล้ว

ขนาด : 150.88 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้าง : 27 มิ.ย. 2565
TOP