Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนนทบุรี

จังหวัดนนทบุรีจัดประชุมหารือเรื่องแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการร่วมฯ

pll_content_description

              เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี นำโดย นางอุดมลักษณ์ สอนสารี แรงงานจังหวัดนนทบุรีเป็นประธาน ในการประชุมแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดนนทบุรี อำเภอบางใหญ่ โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระรวงแรงงานพร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

 

 

TOP