Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนนทบุรี

นัดพบแรงงาน Co-Payment (จ้างงานเด็กจบใหม่) “รัฐช่วยเสริม เอกชนช่วยสร้าง”

pll_content_description

ขอเชิญคนว่างงาน เด็กจบใหม่ และผู้ถูกเลิกจ้าง ที่ต้องการจะหางาน และเปลี่ยนงาน ร่วมงาน นัดพบแรงงาน Co-payment ระหว่างวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00-16.00 น. ณ แจ้งวัฒนะฮอลล์ ชั้น 5.5 อาคารลานจอดรถ B ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี

TOP