Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนนทบุรี

สนง.แรงงานจังหวัดนนทบุรีออกพบสถานประกอบการในจังหวัดนนทบุรี ณ บริษัท ไทยเอเชีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ จำกัด

pll_content_description

 

       

              สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี นำโดยนางณัฐชนน  ชัยถาวรพงศ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี ตัวแทนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ตัวแทนจากสภาอุตสาหกรรม ตัวแทนจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และคณะผู้บริหารของบริษัทที่เข้าพบ เข้าร่วมประชุมโครงการกระทรวงแรงงานพบสถานประกอบการจังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ บริษัท ไทยเอเชีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ จำกัด

 

   

   

    

    

TOP