Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนนทบุรี

สนง.แรงงานจังหวัดนนทบุรีจัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๘

pll_content_description

 

                  สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีจัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ ในวันอังคารที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี โดยมีนายณรงค์ศักดิ์  เฉลิมเกียรติ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในการประชุม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมตัวแทนฝ่ายนายจ้าง ฝ่ายลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ในสำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

 

  

 

 

 

TOP