Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนนทบุรี

สรจ.นนทบุรีลงพื้นที่ให้บริการประชาชนในโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

pll_content_description

 

               วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี : นางกัญจนาภรณ์ ไซกัล แรงงานจังหวัดนนทบุรี นำทีมเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี ลงพื้นที่ให้บริการประชาชนในโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ในพื้นที่อำเภอปากเกร็ด โดยมีนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธี และมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดนนทบุรีเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ อย่างไรก็ตามหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานร่วมมือกันลงพื้นที่และให้บริการ รวมถึงคำแนะนำประชาชนในแต่ละประเภทงานด้านแรงงาน ซึ่งสรจ.นนทบุรีมีการเน้นการให้บริการในส่วนของแรงงานนอกระบบ เพื่อสร้างความเข้าใจและให้ความรู้ด้านสิทธิประโยชน์แก่ประชาชนมากยิ่งขึ้น

   

TOP