Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนนทบุรี

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 1 ตำแหน่ง คือ ตำแหน่งนิติกร กลุ่มงานนิติกร

pll_content_description

         ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 1 ตำแหน่ง คือ ตำแหน่งนิติกร กลุ่มงานนิติกร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี โดยเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 8-14 พฤศจิกายน 2562 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

TOP