Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนนทบุรี

สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี จัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพกระทรวงแรงงาน ประจำจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1/2564

pll_content_description

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. นายวิชิตร สุวรรณมาก แรงงานจังหวัดนนทบุรี เผยว่า สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี จัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือ ผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพกระทรวงแรงงาน ประจำจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งนายวิชิตร สุวรรณมาก แรงงานจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากนายอภิชัย อร่ามศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ให้เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 4 อาคารศาลากลางจังหวัดนนทบุรี โดยมี นายอัครินทร์ ธารีฉัตรไพศาล สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี ผู้แทนจัดหางานจังหวัดนนทบุรี ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี ผู้แทนประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมดังกล่าว เพื่อพิจารณาคัดเลือกโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564

TOP