Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนนทบุรี

สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี ร่วมกิจกรรม “ตลาดนัดแก้หนี้” จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 4

pll_content_description

วันที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. นายอภิชัย อร่ามศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการเปิดกิจกรรม “ตลาดนัดแก้หนี้” จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 4 ณ อาคารโดม ตลาดบางใหญ่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้ นายวิชิตร สุวรรณมาก แรงงานจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นางสาวโสภิตา อินทรีย์วงศ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมกิจกรรมฯ ดังกล่าว พร้อมเปิดบูธ “เสริมสร้างอาชีพ” ให้คำปรึกษาการฝึกอาชีพ และแนะนำตำแหน่งงานว่างให้แก่ลูกหนี้ที่มาติดต่อ

TOP