Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนนทบุรี

สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีออกหน่วยเคลื่อนที่ประจำเดือนมิถุนายน “โครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

pll_content_description

                     วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 ณ วัดท่าเกวียน หมู่ที่ 6  อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี : นางวรรณี ศรีอุทัย แรงงานจังหวัดนนทบุรี ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี ออกหน่วยเคลื่อนที่ “โครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” เพื่อให้บริการ พร้อมสำรวจและให้ความรู้แก่แรงงานนอกระบบ และให้คำปรึกษาด้านแรงงานด้านต่างๆแก่ประชาชน

      

TOP