Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนนทบุรี

สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีออกตรวจโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

pll_content_description

 

             

                     สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี นำโดย นางกิ่งกาญจน์ พงษ์ถาวรวิช นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ลงพื้นที่ออกตรวจโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยเข้าตรวจโครงการพัฒนาทักษะฝีมือหลักสูตรจักสานตะกร้าพลาสติก ณ อำเภอเมืองนนทบุรี และเข้าตรวจโครงการจ้างงานเร่งด่วน ณ อำเภอไทรน้อย

 

   

   

   

   

TOP