Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนนทบุรี

สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีจัดประชุม อสร. พร้อมกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุอาสาสมัครแรงงานจังหวัดนนทบุรี

pll_content_description

 

                     สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีจัดประชุมอาสาสมัครแรงงานจังหวัดนนทบุรี ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๘โดยมีนางณัฐชนน  ชัยถาวรพงศ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ โดยครั้งนี้มีกิจกรรมบูรณาการในเรื่องรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุอาสาสมัครแรงงาน ปี ๒๕๕๘ เพิ่มเติม ณ ห้องประชุมตลาดขวัญ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ชั้น ๔

 

 

           

         

         

        

TOP