Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนนทบุรี

สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีร่วมกิจกรรมในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

pll_content_description

 

 

                  สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี นำทีมโดยนายนนทกันต์  จันทร์จุลเจิม  นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่ในสำนักงานแรงงานจังหวัด เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน  ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘  ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โดยมีการใส่เสื้อสีม่วงเข้าร่วมกิจกรรม ภายใต้กรอบแนวคิดที่ว่า ''คิดดี ทำดี ต่อต้านยาเสพติด''

 

  

  

TOP