Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนนทบุรี

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนนทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการในการป้องกัน แก้ไข ฟื้นฟู ผู้กระทำผิด ครั้งที่ 1/2564

pll_content_description

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30น. นายวิชิตร สุวรรณมาก แรงงานจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางสาวโสภิตา อินทรีย์วงศ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมประชุมคณะกรรมการในการป้องกัน แก้ไข ฟื้นฟู ผู้กระทำผิด ครั้งที่ 1/2564 ร่วมกับ ผู้แทนจัดหางานจังหวัดนนทบุรี ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี โดยมี นายอภิชัย อร่ามศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานการประชุมดังกล่าว เพื่อหาแนวทางในการดูแล และช่วยเหลือผู้กระทำผิดกลับเข้าสู่สังคม และป้องกันไม่ให้กลับไปกระทำผิดซ้ำอีก

TOP