Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนนทบุรี

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนนทบุรี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคม จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 5/2564 โดย สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี

pll_content_description

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30น. นายวิชิตร สุวรรณมาก แรงงานจังหวัดนนทบุรี นายสุกิจ ครุฑคง สวัสดิการและคุ้มครองจังหวัดนนทบุรี นายสงกรานต์ เพิ่มฤาชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางชวนพิศ วิระวงษ์นุสร ประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี และผู้แทนจัดหางานจังหวัดนนทบุรี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคม จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 5/2564 ณ ห้องประชุม ชั้น3 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี โดยมี นาย ราชันย์ ซุ้นหั้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมดังกล่าว

TOP