Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนนทบุรี

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนนทบุรี ร่วมประชุมมอบนโยบายกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ พศ. 2565

pll_content_description

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. นายวิชิตร สุวรรณมาก แรงงานจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย นายสุกิจ ครุฑคง สวัสดิการและคุ้มครองจังหวัดนนทบุรี นางชวนพิศ วิระวงษ์นุสร ประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี และเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี ร่วมประชุมมอบนโยบายกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ พศ. 2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมี นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุม

TOP