Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนนทบุรี

แรงงานจังหวัดนนทบุรีร่วมเป็นเกียรติในการประกวดและนำเสนอผลงาน TO BE NUMBER ONE จังหวัดนนทบุรี

pll_content_description

 

                วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙๐๐ – ๑๕๓๐น. ณ หอประชุมจอมพล ป.พิบูลสงคราม โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม จังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในการประกวดและนำเสนอผลงาน TO BE NUMBER ONE จังหวัดนนทบุรี เพื่อคัดเลือกตัวแทนชมรม TO BE NUMBER ONE ในแต่ละประเภทการแข่งขัน เข้าร่วมการประกวดระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ทั้งนี้สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี  โดยนางวรรณี ศรีอุทัย แรงงานจังหวัดนนทบุรี และข้าราชการ ร่วมให้กำลังใจ บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด สาขางามวงศ์วาน ที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันในประเภทสถานประกอบการ

 

   

TOP