Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนนทบุรี

แรงงานจังหวัดนนทบุรีร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมโครงการ TO BE NUMBER ONE นนทบุรี

pll_content_description

             วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ บริษัท เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน จำกัด : นางวรรณี ศรีอุทัย แรงงานจังหวัดนนทบุรี พร้อมตัวแทนจากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี และข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของสำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมโครงการ TO BE NUMBER ONE นนทบุรี เพื่อลงพื้นที่เก็บคะแนนระดับประเทศรอบลงพื้นที่ของจังหวัด และร่วมเป็นกำลังใจให้แก่สถานประกอบการ บริษัท เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน จำกัด พร้อมเยี่ยมชมการทำดอกไม้จันทร์ ถวายในหลวงรัชกาลที่ ๙

  

TOP