Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนนทบุรี

แรงงานจังหวัดนนทบุรีร่วมเป็นตัวแทนในการเข้าประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ประเภทจังหวัด พร้อมให้กำลังใจสถานประกอบการในจังหวัดนนทบุรีที่เข้าร่วมประกวดในครั้งนี้

pll_content_description

 

                  วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี : นางกัญจนาภรณ์ ไซกัล แรงงานจังหวัดนนทบุรีร่วมเป็นตัวแทนในการเข้าประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลางและตะวันออก ในช่วงเวลา ๐๘.๔๒ น. เวลาถัดมาแรงงานจังหวัดนนทบุรีพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานร่วมเป็นทีมงานให้กำลังใจ บริษัท เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน จำกัด (จ.นนทบุรี) ในการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ ระดับภาคกลางและตะวันออก ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อเลื่อนสถานะในการรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ ๑ ทั้งนี้ยังมีการประกวดผลงานในอีกหลากหลายประเภทซึ่งแรงงานจังหวัดได้เข้าร่วมคณะกับทีมนายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ในการประกวดและติดตามให้กำลังใจผู้เข้าแข่งขันทุกประเภทของจังหวัดนนทบุรี

    

TOP