Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนนทบุรี

แรงงานจังหวัดนนทบุรี ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมการฝึกทดสอบแผนปฏิบัติการฯ โดย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนนทบุรี

pll_content_description

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 9.00น. นายวิชิตร สุวรรณมาก แรงงานจังหวัดนนทบุรีและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมและฝึกอบรมแผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ประจำปี 2564  เพื่อเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน จัดโดย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนนทบุรี

TOP