Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนนทบุรี

แรงงานจังหวัดนนทบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาเวสต์เกต

pll_content_description

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 นายวิชิตร สุวรรณมาก แรงงานจังหวัดนนทบุรี และเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี ให้การต้อนรับ นางสาวรัตนา ทองกลับ แรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาเวสต์เกต เพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน และเพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาต่อไป

TOP