Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนนทบุรี

ติดต่อเรา

ที่ตั้ง

สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี ศาลากลางจังหวัด ชั้น 1 (อาคาร 3 ชั้น) ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์

025800726

แผนที่แสดงที่ตั้งสำนักงานแรงงานจังหวัด

และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ในจังหวัดนนทบุรี

 

1. สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี  :

0-2591-7869 , 0-2580-0726

Email : nonthaburimol@gmail.com

2. สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี :

0-2580-1494 , 0-2950-3690 www.doe.go.th/nonthaburi

3. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี  :

0-2580-0717-8

4. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี  :

0-2950-9748 , 0-25505104-7

5. ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนนทบุรี :

0-2595-4045-9 http://home.dsd.go.th/nonthaburi

Email : nonthaburimol@gmail.com

 

TOP