Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนนทบุรี

แบนเนอร์ สไลด์

ติดต่อเรา

นายวิชิตร สุวรรณมาก

นายวิชิตร สุวรรณมาก

แรงงานจังหวัดนนทบุรี
สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี ศาลากลางจังหวัด ชั้น 1 (อาคาร 3 ชั้น) ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

แผนที่ตั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 1698/2565

คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 1698/2565

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 8 มิ.ย. 2565

ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 28 เม.ย. 2565

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

สถานการณ์แรงงานไทย

สถานการณ์แรงงานจังหวัด

สถิติแรงงานจังหวัด

สถิติแรงงานจังหวัด

เรื่องที่น่าสนใจ

เรื่องที่น่าสนใจ

Infographic

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ใหม่
ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ใหม่

ลิงก์ที่น่าสนใจ

TOP