Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนนทบุรี

การคาดการณ์สถานการณ์โรคไข้เลือดออก พ.ศ.2565 และมาตรการป้องกันและเตรียมพร้อมรับการระบาดโรคไข้เลือดออก

pll_content_description

สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี ขอเป็นส่วนหนึ่งในการประชาสัมพันธ์ การคาดการณ์สถานการณ์โรคไข้เลือดออก พ.ศ.2565 และมาตรการป้องกันและเตรียมพร้อมรับการระบาดโรคไข้เลือดออก ตั้งแต่ต้นปีต่อไป

ไฟล์แนบ:

pll_file_nameนบ0017.3-ว94_compressed

ขนาด : 1739.37 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้าง : 14 ม.ค. 2565
TOP