Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนนทบุรี

การพิจารณาพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2565

pll_content_description

ด้วยสมาคมผู้อาสาสมัครช่วยการศึกษาและคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ได้กำหนดจัดงานวันพ่อแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2565 เป็นปีที่ 43 ในวันจันทร์ ที่ 5 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยจะมอบทุนการศึกษาแก่นิสิต นักศึกษา ผู้มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์และการทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งจะทำการคัดเลือกและยกย่องสรรเสริญบุคคลซึ่งเป็นพ่อที่ดี สมควรได้รับเกียรติเป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ

ไฟล์แนบ:

pll_file_nameพ่อตัวอย่างแห่งชาติ_compressed

ขนาด : 1764.47 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้าง : 30 พ.ค. 2565
TOP