Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนนทบุรี

การเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเข้า – ออก พื้นที่จังหวัดนนทบุรี

pll_content_description

การเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเข้า – ออก พื้นที่จังหวัดนนทบุรี ตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 1109/2565 เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 71) มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป สถานประกอบการ/นายจ้าง ต้องรายงานผล  ตามแบบรายงานแรงงานต่างด้าวเข้า-ออกพื้นที่จังหวัดนนทบุรีให้ สำนักงานแรงงานทราบ ตาม QR-CODE ที่แนบ

ไฟล์แนบ:

pll_file_nameคำสั่งจังหวัดที่ 1109-2565

ขนาด : 6159.33 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 5 พ.ค. 2565
TOP