Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนนทบุรี

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจข้อมูลความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ

pll_content_description

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท/เจ้าของสถานประกอบการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ/ผู้จัดการ

สำนักงานแรงงานขอความอนุเคราะห์ท่าน ร่วมตอบแบบสำรวจข้อมูลความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ เพื่อสำรวจข้อมูลความต้องการแรงงาน การเข้าออกจากงานของแรงงานในสถานประกอบการ และนำเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลอุปสงค์และอุปทานกำลังคนระดับจังหวัดและระดับประเทศ ให้เป็นปัจจุบันสอดคล้องกับสภาวการณ์การเปลี่ยนแแปลงทางเศรษฐกิจ สำหรับใช้ในการวางแผนการผลิตและพัฒนากำลังคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ จะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชนและไม่มีผลทางธุระกรรมใดๆ ท่านสามารถตอบแบบสอบถามโดยคลิกที่>>> แบบสำรวจ <<<และสามารถดูคู่มือการบันทึกแบบสำรวจได้ โดยคลิกที่ คู่มือการบันทึกแบบสำรวจ หรือสามารถสแกน QR CODE ตามเอกสารแนบได้ หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถาเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี 02-580-0726

 

 

  

ไฟล์แนบ:

pll_file_nameนบ0027-ว137

ขนาด : 817.37 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 18 ม.ค. 2565
TOP